close
تبلیغات در اینترنت

ابزار ساخت کد بازتاب متن

ابزار ساخت کد بازتاب متن

ابزار ساخت کد بازتاب متن

با استفاده از ابزار بازتاب متن شما میتوانید به هر جمله یا کلمه افکت بازتاب آن جمله یا متن را دهید.

توجه داشته باشد باید کد اول را در جایی از قالب که میخواهید در آنجا نمایش داده شود کپی کنید.

کد دوم را بعد از تگ <body/> قرار میدهید.